היועץ המשפטי של שירות בתי הסוהר עירן נהון פנה לפרקליט המדינה עמית איסמן וראש אגף החקירות במשטרה יגאל בן שלום בבקשה להורות על חקירת טענתו של מפקד כלא גלבוע פרדי בן שטרית על סרסרות בסוהרות. "לא ניתן להתעלם מאמירות אלו, המיוחסות לקצין בכיר בשירות בתי הסוהר. נבקש כי האמירות ייבדקו על ידי גורמי החקירה והתביעה המוסמכים", כתב היועץ המשפטי.

(מאיר תורג'מן)