אתמול אובחנו 5,312 ישראלים כחיוביים לקורונה. מדובר במספר נמוך יחסית לימים האחרונים, שנובע ממספר הבדיקות הנמוך יחסית שנערך אתמול. בסך הכול פוענחו כ-99 אלף בדיקות ושיעור החיוביים, ללא בדיקות החלמה, עומד על 5.44%. מספר החולים המאושפזים בבתי החולים ברחבי הארץ ממשיך לעלות ועומד על 1,133 בני אדם. 666 חולים מאושפזים במצב קשה - מדובר בעלייה לעומת אתמול בערב. 104 חולים קשים מחוברים למכונות הנשמה. במערכת החינוך: מנתוני משרד הבריאות עולה כי 26,443 תלמידים מוגדרים כחולים פעילים וכ-88,108 נמצאו בבידוד. כלומר 114,551 תלמידים חולים או נמצאים בבידוד. רק אתמול אובחנו 2,219 תלמידים כחיוביים לנגיף.
(ירון דרוקמן)