לפי נתוני הלמ"ס, במחצית השנייה של חודש אוגוסט היו עדיין 333.5 אלף מחוסרי עבודה בישראל - שיעור אבטלה של 7.8%, ובכל החודש עמד שיעור האבטלה על 8%. זאת, לעומת שפל של 7.6% שנרשם במחצית השנייה של יולי. המשמעות: הירידה באבטלה אחרי הפסקת תשלום החל"ת נבלמה למרות שישנן כ-130 אלף משרות פנויות במשק. במשרד האוצר קיוו שבסוף השנה יירד מספר המובטלים לכרבע מיליון - יעד שנראה רחוק לאור הנתונים.
(גד ליאור)