דו"ח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרגל ט"ו באב גילה כי בשנת 2019 נישאו 48,056 זוגות בישראל, כש69% מהם - 33,354 - היו זוגות יהודים. בנוסף נישאו 12,900 זוגות מוסלמים, 973 זוגות דרוזים ו-803 זוגות נוצרים. לפי הדו"ח, החל משנת 2009 חלה ירידה בשיעור הנישאים הן בקרב היהודים והן בקרב המוסלמים. כתוצאה מכך עלה אחוז הרווקים בקרב הגברים היהודיים בגיל 49-45 מ-3% בסוף שנת 1970 ל-13% בסוף שנת 2019. אחוז הרווקות בקרב הנשים היהודיות בגיל 49-45 עלה באותה תקופה מ-2% ל-11%, בהתאמה. במקביל לירידה בשיעור הנישאים אצל היהודים, אחוז הצעירים היהודים בני 34-18 שגרו במגורים משותפים ואינם נשואים עלה מ-2% בשנת 2000 ל-6% בשנת 2019.
(ynet)