ראש מרחב הדרום בשב"כ, א', פורש מתפקידו במהלך כהונתו, בעקבות מחדל 7 באוקטובר. תפקידו מקביל לאלוף בצבא. לא' מונה כבר מחליף, בכיר אחר בשב"כ מגזרת יהודה ושומרון.