כחצי שנה לאחר שעלה לראשונה לדוכן העדים, בבית המשפט המחוזי בירושלים תמה עדותו של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה בתיק 4000. מיד כשישועה סיים, החלה עדותו של העד השני, אבירם אלעד. אלעד עבד בעברו כראש מערכת החדשות בוואלה. "הגעתי לאתר בפעם הראשונה ב-2011", אמר בפתח עדותו. "פגשתי את ישועה שהסביר לי שוואלה מצומצמת ביכולת שלה לעשות עיתונות לבד".
(גלעד מורג)