ועדת הכנסת בחרה בח"כ ניר אורבך מסיעת ימינה לכהן כיו"ר הוועדה. שישה חברי כנסת תמכו בבחירה, חבר כנסת אחד נמנע ולא היו מתנגדים.
(נינה פוקס)