תנועת הרכבות באזור נתניה חודשה, לאחר שהופסקה למשך כשלושת רבעי שעה עקב מחאת הנכים. ברכבת ישראל מדגישים כי "יעבור זמן רב עד חזרת שירות הרכבות לסדרו, בשל חסימת מסילה ראשית לזמן רב במהלך שעות העומס ביום הראשון".
(אסף זגריזק)