הוסר החשש מפני חדירת מחבלים לשדרות. התושבים נקראים על ידי העירייה להמשיך להסתגר בבתים ולשהות סמוך למרחבים מוגנים, ולא לצאת לשום מטרה.
(מתן צורי)