חיזבאללה גינה את החלטת הרשויות באוסטרליה להגדיר את הארגון על כלל זרועותיו כארגון טרור. "חיזבאללה רואה בכך התרפסות בפני התכתיבים האמריקניים-ציוניים", מסר הארגון בהודעה שפרסם. "מבחינת חיזבאללה, ההחלטה האוסטרלית והחלטות דומות לא ישפיעו על מוטיבציית העם בלבנון".
(ליעד אוסמו)