שלושה נציגים של צה"ל ומשרד הביטחון השתתפו לראשונה בתרגיל צבאי במרוקו. התרגיל, "African Lion 2022", אותו הובילו פיקוד אפריקה של צבא ארצות הברית והצבא המלכותי במרוקו, והנציגים הישראלים השתתפו בו על תקן משקיפים. מטעם משרד הביטחון נמסר: "ההשתתפות הישראלית בתרגיל היא נדבך נוסף בהידוק היחסים הביטחונים בין שתי המדינות, ומהווה המשך להשתתפותה בשנה שעברה של יחידת לוחמה בטרור ממרוקו בתרגיל רב-לאומי שהתקיים בישראל".
(יואב זיתון)