התרעות צבע אדום הופעלו בשדרות, איבים וניר עם שבעוטף. יירוטים זוהו באזור.
(ynet)