שירות בתי הסוהר הודיע כי החל במבצע ההנדסי לסריקת מתקני הכליאה ברחבי הארץ, בשיתוף פעולה עם צה"ל. זאת בעקבות הנחיית נציבת בתי הסוהר קטי פרי. במסגרת המבצע, היום החלה בחינת מבנה בית הסוהר גלבוע, שממנו ברחו ששת האסירים הביטחוניים.

(רועי רובינשטיין)