הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עדכנה כי שיעור האבטלה בישראל פחת באופן משמעותי והגיע ל-6.7% במחצית הראשונה של חודש נובמבר, לעומת 7.3% במחצית השנייה של אוקטובר. מספר המובטלים ירד ל-292.2 אלף - עדיין כמעט כפול מהמספר ערב משבר הקורונה, בראשית שנת 2020, שהסתכם בכ-160 אלף מובטלים בלבד.
(גד ליאור)