חבר הכנסת צביקה האוזר ביקש לקבל קיזוז בהצבעות הכנסת עקב אשפוזו בבית חולים. הוא פנה לקבל קיזוז מאחד מחברי הכנסת החרדים, אך בגלל שחוק הדיינים רגיש עבורם, ביקש מהם קיזוז ליתר החוקים, ואמר כי לדיינים יגיע. באופוזיציה סירבו להתקזז והשיבו כי "אם הוא יכול להגיע לחוק הדיינים, שיגיע גם ליתר ההצבעות". בתקווה חדשה מתחו על כך ביקורת ואמרו: "שוב האופוזיציה מתנהלת בבריונות וחוסר רגישות. האופוזיציה ה'לוחמנית' מבקשת להביא אדם שמאושפז בבית החולים להצבעות שיימשכו כל הלילה. זו אופוזיציה לאנושיות, לא לממשלה".
(מורן אזולאי)