מאות בני אדם מפגינים מחוץ לבית המשפט העליון בירושלים בדרישה לשוויון בנטל ולגיוס חרדים, בזמן שבבג"ץ נערך דיון בעתירות נגד החלטת הממשלה שלא לאכוף גיוס חרדים לצה"ל. המפגינים קוראים בין היתר "גיוס לכולם" ו"חילונים וחרדים ביחד משרתים". מנגד, קומץ חרדים מפגינים במקום נגד הרצון לגייסם, ונושאים שלט שעליו נכתב "לא אתגייס לצבא השמד".
(רוני גרין שאולוב)