התרעה הופעלה עקב חשד לחדירת כלי טיס עוין ביישובים קיבוץ דן, שאר ישוב, ר'גר, דפנה, הגושרים ושניר.