ועדת החקירה הממלכתית לחקר אסון מירון הודיעה לממשלה כי השלימה את עבודתה והיא מבקשת להגיש לממשלה דין וחשבון לפי סעיף 19(א) לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968. הדוח יוגש לממשלה ביום רביעי, 6 במרץ, ויפורסם לציבור מיד לאחר הגשתו.
(גלעד מורג)