משלחת ישראלית נחתה בחרטום, בירת סודן. לפני יותר משנה סודן הצטרפה ל"הסכמי אברהם" שכוללים נורמליזציה בינה לבין ישראל.

(איתמר אייכנר)