שר המשפטים גדעון סער מקדם חקיקה לביטול הדרישה לציין את שם האב בכתבי האישום המובאים לבית המשפט. זאת מחשש לפגיעה בפרטיות האב ויתר בני המשפחה ובשל העובדה ששם האב אינו נדרש לצורך זיהוי הנאשם, כפי ששם האם אינו נדרש. בנוסף, צוין כי במקרים בהם הנאשם קטין, פרטי ההורים עשויים להיות רלוונטיים כדי שבית המשפט יוכל לשלוח זימון להורה, בהתאם לחוק הנוער בנוגע למעמדו של ההורה.
(טובה צימוקי)