מושל מדינת ויומינג שבארצות הברית, מארק גורדון הרפובליקני, חתם על הצעת חוק שמוציאה אל מחוץ לחוק גלולות להפסקת היריון. החקיקה אושרה בתחילת החודש על ידי בית המחוקקים במדינה, ולפיה יחול איסור להוציא מרשם, לחלק, להפיץ, למכור או להשתמש בגלולות מסוג זה. העונש למי שיעבור על החוק החדש הוא עד חצי שנת מאסר וקנס של 9,000 דולר.
(רויטרס)