פיקוד העורף עדכן בהמשך להתרעה שהופעלה על חשש לחדירת כלי טיס עוין באילת והסביבה כי "האירוע הסתיים". לאחר מכן עדכן דובר צה"ל כי מדובר בהתרעת שווא.