נציב תלונות הציבור עלה שופטים, אורי שהם, פרסם מכתב חריף שבו כתב כי בעוד יומיים תסתיים כהונתו אחרי חמש שנים וחצי - אך טרם מונה לו מחליף. "כדבר הזה לא אירע מאז הקמת הנציבות בשנת 2003", הדגיש. "משלא מונה נציב חדש - אין בידי הנציבות להשלים את טיפולה בתלונות שבהן טרם ניתנה החלטה, לטפל בתלונות חדשות ולטפל בהצהרות הון ששופטים, קאדים ודיינים מחויבים להגיש".
1 צפייה בגלריה
"תקלה שצריכה לקבל פתרון בהקדם". אורי שהם
"תקלה שצריכה לקבל פתרון בהקדם". אורי שהם
"תקלה שצריכה לקבל פתרון בהקדם". אורי שהם
(צילום: תמיר ברגיג)
"במשך יותר מ-20 שנים טיפלה הנציבות בכל שנה, בממוצע, בכאלף תלונות", הוסיף שהם. "התלונות נסובו על עניינים רבים ושונים ובהם התנהגות שופט, דרך ניהול המשפט על ידו, פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי, התמשכות ההליכים ועיכוב במתן פסקי דין. הן הוגשו על ידי בעלי דין, באי כוחם, עדים, מומחים, וכל מי מן הציבור שראה עצמו נפגע בשל התנהגותו של שופט לרבות דרך ניהול המשפט על ידו".
"בירור התלונות הביא לתיקונן של תקלות רבות, קידום שמיעתם של תיקים ומתן פסקי דין, כמו גם לטיוב מערכת השפיטה", הדגיש שהם. "צר לי על שכלל פעילות זו נגדעת עתה במחי יד, וללא כל הצדקה, וכי אפשרויות נוספות שנבחנו לא צלחו".
שהם אמר כי כעת הוא אינו יודע "מי יוכל לתת מזור לתלונות שבפי הציבור, בין אם מדובר בעניינו הפרטני של בעל דין בהליך שבו הוא משתתף - ובין אם בעניין מורכב או שאלה מערכתית שמטרידה את הציבור כולו".
לדבריו, "בעצם העובדה שלא מונה נציב חדש לתלונות הציבור על שופטים אני גם מוצא פגיעה קשה בשלטון החוק ובאמון הציבור במערכת המשפט. מי ייתן, ותקלה חמורה זו תמצא את פתרונה בכל ההקדם, ויפה שעה אחת קודם. לעת עתה, ובצער רב, נסגרים, אפוא, שערי הנציבות".
המכתב של שהם נכתב על רקע העיכוב המתמשך של שר המשפטים יריב לוין במינוי מחליפו. כפי שנחשף ב-ynet, יו"ר ועדת החוקה של הכנסת שמחה רוטמן והשר לוין מפקפקים במנהג שלפיו על הנציב להיות שופט בית המשפט העליון בדימוס; לדעתם מדובר בניגוד עניינים מובנה, שכן שופט עליון לשעבר הוא "בשר מבשרה" של המערכת ועלול לבקר את חבריו לשעבר. רוטמן הביע ביקורת נוקבת על תפקודו של שהם עצמו, בכל הקשור לטיפולו בתלונה שהוגשה נגד שופט העליון חאלד כבוב.
במערכת המשפט אומרים שבמכתבו פונה שהם גם לממלא מקום נשיא בית המשפט העליון אורי פוגלמן, שצריך להסכים עם השר לוין על מינוי הנציב החדש. פוגלמן, לעומת לוין, סבור שהנציב חייב להיות שופט עליון בדימוס, שהינו בעל רקע משמעותי ומחזיק בניסיון רב כשופט.