מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק הקורונה החדש, ברוב של תשעה תומכים מול שלושה מתנגדים. החוק, שייכנס לתוקפו בשבוע הבא, יציב הבחנה בין שני מצבים: "מצב בריאותי מיוחד", שיחול בתקופות שבין גלי התחלואה ובו הפיקוח הפרלמנטרי יהיה דומה יותר למקובל בפיקוח על תקנות "רגילות" שמביאה הממשלה, ו"מצב חירום בשל נגיף הקורונה", בתקופה של זינוק בהדבקה, שבו הפיקוח הפרלמנטרי יהיה דומה לזה המקובל כיום, כך שתקנות שתתקין הממשלה מכוח החוק יוכלו להיכנס לתוקף גם בלא אישור ועדה מראש. זאת במקום החוק הנוכחי, שמכיר רק במצב חירום אחד, שהכרזה עליו היא תנאי להטלת כלל ההגבלות. החוק החדש מונע גם איסור על קיום תפילות והפגנות, אם כי כן מאפשר לקבוע הנחיות מסוימות להתנהלותן, כמו שמירת מרחק.
(מורן אזולאי)