הנהלת בתי המשפט התייחסה להודעת שר המשפטים יריב לוין על כוונתו למנות 14 שופטים עמיתים לבתי המשפט ולבתי הדין, והבהירה: "מינוי שופטים עמיתים נעשה ביוזמת מערכת בתי המשפט ובהתאם לצרכיה. הכוונה למנות שופטים עמיתים אינה מהווה בשום אופן תחליף לצורך באיוש תקני השפיטה הפנויים כדי להתמודד עם העומס הכבד המוטל על מערכת המשפט. הואיל ונושא כינוס הוועדה לבחירת שופטים תלוי ועומד לפני בית המשפט, מטבע הדברים לא נוכל להרחיב בנושא".
(טובה צימוקי)