דוח הקבילות החדש של משרד הבריאות לשנת 2023 חושף עלייה חדה באחוז הקבילות המוצדקות נגד כללית, קופת החולים הגדולה בישראל, שחריגה לרעה ביחס לממוצע הארצי. מכבי במגמת שיפור ושיעור התלונות נגדה חזר לממוצע. מאוחדת רשמה עלייה במספר התלונות המוצדקות ואילו לאומית נמצאת מתחת לממוצע הקבילות הארצי לאחר שיפור נוסף בשנה שעברה.
(אדיר ינקו)