במהלך חקירתו הנגדית של עד המדינה ניר חפץ, הוא נשאל באשר ל"פרשה ביטחונית בסגנון עסק הביש" שעליה דיבר בחקירתו במשטרה, וביקש לפרט מעט למה התכוון. "אמרת לחוקרים 'זה מדהים שעד היום זה לא יצא'", הטיח בו עו"ד בן צור, "טענת כי 'זו רעידת אדימה, מדינת ישראל מתהפכת'". "אני לא רוצה להרחיב", השיב חפץ, "אני לא רוצה לגרום נזק לאיש. עזבתי בספטמבר 2017 את התפקיד שלי אצל נתניהו כי חשבתי שהוא לא כשיר יותר לקבל החלטות ביטחוניות על מדינת ישראל בגלל הסיטואציה שסובבת אותו. אני חושב את זה גם היום".
(גלעד מורג, גלעד כהן)