המל"ט שחדר אמש משטח סוריה לישראל ואותר מוקדם יותר בשטח פתוח מצפון לכינרת, הופל ב"אמצעים רכים" - לוחמה אלקטרונית - ולא באמצעות טיל מכלי טיס או ממערכת נ"מ.
(יואב זיתון)