הוועדה לתשתיות לאומיות במינהל התכנון (הות"ל) אישרה את התוכנית להקמת חלקו הדרומי של קו המטרו M1, והיא תועבר לאישור הממשלה יחד עם התוכנית לקו המטרו M3 - שכבר אושר בוועדות התכנון בחודש אפריל. התוכנית להקמת מערכת המטרו בגוש דן תבוצע בנוסף לקווי הרכבת הקלה. המטרו, שעלותו היא כ-150 מיליארד שקלים, יעבור ב-24 רשויות מקומיות וצפוי להתחיל לפעול בשלבים, החל משנת 2032.
(אסף זגריזק)