מנגנון ביטחון המדינה בסעודיה הודיע כי מוסד הצדקה הלבנוני "אל-קרד אל-חסן" יוגדר כארגון טרור בשל קשריו לחיזבאללה, שכבר מוגדר במדינה כארגון טרור. "אל-קרד אל-חסן" פועל כמוסד צדקה, אולם בפועל משמש כמוסד פיננסי בשירות חיזבאללה. בהודעת מנגנון הביטחון נמסר כי כל הנכסים של המוסד בשטחי הממלכה יוקפאו וכי יינקטו צעדים מנהליים נגד אנשים הקשורים אליו. "הממלכה תמשיך להילחם בפעילות הטרור של חיזבאללה ותמשיך בתיאום עם מדינות נוספות, במטרה לפגוע במקורות המימון של הארגון", נכתב.
(ליעד אוסמו)