שלב ההוכחות במשפטו החוזר של רומן זדורוב נפתח בבית המשפט המחוזי בנצרת. סנגורו של זדורוב עו"ד ירום הלוי ביקש לחקור במשך חמש ישיבות את העד הראשון, ניצב משנה יורם אזולאי, שעמד בראש צוות החקירה המקורי. "בתוך חמש ישיבות אני אראה לכם שאפשר לזכות אותו", אמר הלוי. זדורוב נאשם ברצח הילדה תאיר ראדה בקצרין ב-2006.

(אחיה ראב"ד)