הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי קיים אמש הערכת מצב במרכז רצועת עזה ואמר: "אנחנו עושים לחץ צבאי בצורות שונות. המכנה המשותף הוא נחישות, ואנחנו הולכים במשימות האלה גם להשמיד כמה שיותר תשתיות, להרוג כמה שיותר פעילי חמאס, להרוג כמה שיותר מפקדים". הוא הוסיף: "אין פה לא דשדוש ולא עמידה במקום. אנחנו מתכננים קדימה גרף ארוך שהוא מחפש הזדמנויות גם על בכירים, גם על תשתיות וגם על פעילים, ואנחנו עושים את זה באמת בכל מיני שיטות".