מדד המחרים לצרכן עלה ב-0.3% בחודש דצמבר. כך עדכנה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בסך הכל מדובר בעלייה של 2.8% בשנת 2021 - רמת האינפלציה הגבוהה ביותר זה יותר מעשור. היא גבוהה משמעותית מהתחזית האחרונה של בנק ישראל מהשבוע שעבר שעמדה על 2.4%. מחירי הדירות עלו ב-1.4% באוקטובר-נובמבר והשלימו עלייה שנתית של 10.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

(גד ליאור)