430 אסירים צפויים להשתחרר מחר במסגרת שחרור מנהלי, שמטרתו לשמור על תקן מספר הכלואים בבתי הסוהר. בהתאם לתקן, יכולים לשהות בבתי הסוהר בישראל 14 אלף כלואים. הזכאים לשחרור במסגרת שחרור מנהלי הם אסירים השפוטים למאסר שלא עולה על ארבע שנים וכן אסירים שעונשם עולה על ארבע שנות מאסר שוועדת שחרורים החליטה על שחרורם המוקדם. טרם נמסר אילו אסירים צפויים להשתחרר.
(רועי רובינשטיין)