שר הביטחון יואב גלנט ספד לראש המוסד לשעבר שבתי שביט בהלווייתו: "שבתי היה דמות מופת, רבים מאזרחי ישראל אינם יודעים וכנראה לעולם לא ידעו כמה הם חבים לאיש המיוחד הזה ולעשייתו למען ביטחון המדינה". גלנט הוסיף: "בימים סוערים אלו, כאשר שמם של המוסד, צה"ל ושב"כ נישא לשווא, חשוב שנשנן היטב שהם כלי המגן המקנה חיים לישראל. גם בשעות מורכבות מוטלת עלינו החובה לזכור כי אחים אנחנו, ואחדותינו היא תנאי לקיומנו. ללא כיבוד דעתו של האחר יתערער המכנה המשותף הרחב המאפשר לעם קטן הנאחז בציפורניו בלב סביבה עוינת להגן על עצמו".
(איתן גליקמן)