פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה היום (א') לבית המשפט המחוזי בירושלים כי בכוונתה לבצע השלמת חקירה ממוקדת בתיק 4000, שבו מואשם ראש הממשלה לשעבר ח"כ בנימין נתניהו בעבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים. במוקד השלמת החקירה גביית עדות נוספת מעורך וואלה לשעבר אבי אלקלעי.
בהוראת בית המשפט, סרקה הפרקליטות חומרים נוספים מהטלפון הנייד מעד התביעה המרכזי בתיק, מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה. הסריקה נעשתה לפי מילות חיפוש נוספות, שנועדו להראות עוד שיחות שלו עם פוליטיקאים, דוברים ואנשי תקשורת.
3 צפייה בגלריה
אבי אלקלעי
אבי אלקלעי
אבי אלקלעי
(צילום: מוטי קמחי )
החומר החדש כבר נמסר להגנה - וב-13 בספטמבר, עת המשפט יתחדש, ימשיך ישועה את עדותו ויתבקש על ידי הצדדים להתייחס לחומרים החדשים.
לפי החומרים החדשים, לאלקלעי ששימש עורך בפועל של האתר התכתבות ארוכה עם ישועה. לכן הפרקליטות מבקשת לחקור אותו מחדש בימים הקרובים במשטרה על מנת שיתייחס לדברים.
3 צפייה בגלריה
אילן ישועה
אילן ישועה
מנכ"ל וואלה לשעבר ישועה
(צילום: יואב דודקביץ)
בהודעת הפרקליטות היום לבית המשפט צוין כי "בתום המעבר על החומרים בהתאם לאמור - הועברו, זה מכבר, לידי ההגנה כל התכתובות שנמצאו רלוונטיות בהתאם לקריטריונים שקבע בית המשפט הנכבד בהחלטתו. לאור העובדה שהתכתובות אותרו במסגרת השלמת החקירה אך ברור שהן לא הוצגו במהלך החקירות שנערכו בתיק.
"המאשימה סבורה כי אין מניעה להציגן לעדים הרלוונטיים במסגרת ראיונות העדים שייערכו, בהתאם לכללים הקבועים בדין ובהנחיית פרקליט המדינה המתאימה. זאת, משום שהתכתובות הן חומר חקירה לכל דבר ועניין, עדי תביעה היו צד להן, והן עוסקות בנושאים שעליהם נחקרו. ככלל, התכתובות שהמאשימה מתכוונת להציג לעדים הרלוונטיים אינן אלא דוגמה או המחשה להתנהלות שעליה העידו העדים בחקירותיהם ממילא".
3 צפייה בגלריה
בנימין נתניהו
בנימין נתניהו
נתניהו בבית המשפט
(צילום: AP)
בהתייחס להשלמת החקירה הספציפית צוין: "שונים הדברים בעניינו של עד התביעה אבי אלקלעי. אלקלעי שימש כעורך בפועל של אתר וואלה במהלך חלק מן התקופה הרלוונטית לאישום. בחומר הנוסף שמקורו בהשלמת החקירה שעליה הורה בית המשפט הנכבד, אותרו תכתובות רבות, עשרות במספר, בינו לבין ישועה.
"מדובר בתכתובות שממחישות נושאים אליהם התייחס אלקלעי בחקירתו, ולכן עמדתה העקרונית של המאשימה - גם ביחס לאלקלעי - היא כי אין מניעה להציג לו את התכתובות הללו במסגרת ריאיון עד שייערך עמו יחד עם תכתובות אחרות מתוך חומר החקירה. אולם, נוכח החלטת בית המשפט הנכבד מיום שישה באפריל 2021 המנחה את המאשימה ביחס למספר המסמכים שיוצגו לעדים במסגרת ראיונות העד, סבורה המאשימה, כאמור, כי המתווה הראוי הוא השלמת חקירה, שתיערך בימים הקרובים".