הקבינט לניהול המלחמה צפוי לקיים בשעות הקרובות שיחת ועידה בטלפון.
(איתמר אייכנר)