התרעת צבע אדום הופעלה בשדרות, איבים ובניר עם - בפעם השנייה תוך שעה.
(ynet)