מושל מדינת צפון דקוטה, דאג בורגום הרפובליקני, חתם על הצעת חוק שאוסרת על ביצוע הפלות החל מהשבוע השישי להיריון, גם במקרים של אונס וגילוי עריות. "ההצעה מאשרת מחדש את מעמדה של צפון דקוטה כמדינה תומכת בחיים", אמר המושל על הצעת החוק שתיכנס לתוקפה באופן מיידי. לפני כשבועיים, חתם מושל פלורידה הרפובליקני רון דסנטיס על הצעת חוק שאוסרת גם כן על ביצוע הפלות במדינה החל מהשבוע השישי להיריון, אך מחריגה מקרים של אונס וגילוי עריות, וגם מקרים שבהם חייה ובריאותה של האם נתונים בסכנה.
(AP)