הממשלה אישרה את החרגת שמורות הטבע והגנים הלאומיים ממתווה התו הירוק, והחליטה להחיל עליהן תו סגול שמשמעותו היא הגבלת תפוסת מבקרים. מנגד, לא אושרה החרגת בריכות השחייה מתקנות התו הירוק. מאוחר יותר צפויה להתכנס ועדת החוקה של הכנסת כדי להצביע על התקנות, והיא תוכל לשנות אותן.
(איתמר אייכנר)