המשרד להגנת הסביבה בוחן שתי תקלות שאירעו היום במפרץ חיפה. צינור דלק התפוצץ במהלך מילוי אונייה במסוף הכימיקלים של מפעל גדיב מקבוצת בז"ן, וחומר מסוג בנזן נשפך על גבי האונייה, וחלקו הגיע לים. תקלה נוספת התרחשה במתחם כרמל אולפינים מקבוצת בז"ן באחד ממתקני הפוליאתילן, ועשן שחור נפלט לאוויר למשך מספר שניות. המשרד להגנת הסביבה מסר כי יפעל בהתאם לממצאים שיעלו.
(ynet)