בית המשפט העליון ביוון פסק כי פרקטיקת השחיטה הכשרה מנוגדת לחוקי האיחוד האירופי. החלטה זו נסמכת על פסיקה עקרונית של בית המשפט האירופי לצדק מסוף 2020, לפיה מדינות האיחוד רשאיות לאסור את השחיטה על מנת לקדם את רווחת בעלי החיים. לפי אותה פסיקה, המדינות רשאיות לדרוש בחוק את הימום הבהמות לפני השחיטה, בניגוד להלכה, והדבר לא ייחשב להפרה של חופש הדת הכלול באמנת זכויות היסוד של האיחוד. בקהילות היהודיות טוענים כי בית המשפט ביוון פעל לפי עיקרון זה, תוך התעלמות מאמירה נוספת של הערכאה היבשתית, לפיה על המדינות לחתור לאיזון בין הדאגה לרווחת בעלי החיים לבין צמצום הפגיעה באורח החיים הדתי.
(קובי נחשוני)