תן נגוע בכלבת נלכד בקיבוץ יראון שבגליל העליון. לא ידוע על בני אדם שנחשפו לו. משרד הבריאות קרא לכל מי שבא במגע עם התן, או שבעלי חיים שברשותו באו במגע עם התן מתבקש לפנות ללשכת הבריאות בצפתב טלפון 04-6994257, 04-6994200, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו, לשם שקילת הצורך למתן טיפול מונע.

(ynet)