פיקוד העורף מסר בהמשך להפעלת ההתרעה על חשש לחדירת כלי טיס עוין לאזור כפר נהר הירדן כי "האירוע הסתיים". לא נמסר האם בוצע יירוט.
(ynet)