תקציב המדינה לשנת 2023 אושר סופית בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת ברוב של 64 מול 55. כעת נותר להצביע על תקציב לשנת 2024 ועל חוק ההסדרים.
(סיון חילאי)