בבית המשפט המחוזי בירושלים הסתיימה עדותו האחרונה של אבירם אלעד, לשעבר עורך ראשי בוואלה וראש מערכת החדשות, בתיק 4000. בעדותו, נשאל אלעד מי החליט לפרסם את ההקלטות של אשת ראש הממשלה לשעבר שרה נתניהו, ואם תיאר לעצמו שהפרסום יפגע בה. "זו הייתה ההחלטה שלי", סיפר. "באותה תקופה היו תביעות של עובדות נגד שרה שתיארו התנהגות דומה. זו שיחה שלה עם יועץ תקשורת וחשבתי שיש ערך לפרסומה". במהלך היום תיפתח עדותה של מיכל קליין, ראש מערכת החדשות בוואלה לשעבר.
(גלעד מורג)