אתר החרמון יהיה סגור למבקרים מחר עקב תנאי מזג האוויר. הודעה על מועד פתיחתו המחודש תימסר בהמשך.
(אחיה ראב"ד)