ההתרעות שהופעלו בשורת יישובים בגליל העליון על חדירת כלי טיס עוין הופעלו עקב זיהוי שווא.
(יאיר קראוס)