הפרקליטות הודיעה כי שלחה מכתב התראה לפני תביעה לאביחי מיכאל גרין, בשל "פרסומים כוזבים ופוגעניים" שהפיץ בטוויטר בגנותה של ד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור. נמסר כי המכתב "התייחס בין היתר לפרסומים אשר לוו באמירות קיצוניות ובוטות החורגות באופן מובהק מביקורת לגיטימית ועניינית כלפי פועלם של בעלי תפקידים בשירות הציבורי".

(גלעד מורג)