3 צפייה בגלריה
ישיבת הממשלה על ההסכם עם לבנון
ישיבת הממשלה על ההסכם עם לבנון
ישיבת הממשלה על ההסכם עם לבנון ואסדת כריש
(צילום: AFP, עמוס בן גרשום, לע"מ)
חלק 1
א. שני הצדדים מסכימים לקבוע גבול ימי. תחום הגבול הימי יורכב מהאזורים שמתארות נקודות הציון שלהלן. נקודות אלו, על פי נתונים בסטנדרט "WGS84" של מידול כדור הארץ, מחוברות בקווים גֵּאוֹדֵזִים.
3 צפייה בגלריה
נקודות הציון של הגבול הימי בין ישראל ללבנון
נקודות הציון של הגבול הימי בין ישראל ללבנון
נקודות הציון של הגבול הימי בין ישראל ללבנון
ב. נקודות ציון אלו מגדירות את הגבול הימי כפי שהסכימו ביניהם שני הצדדים עבור כל הנקודות לכיוון הים מהנקודה המזרחית ביותר של הגבול הימי, וללא פגיעה במעמד הגבול היבשתי. כדי לא לפגוע במעמד הגבול היבשתי, הגבול הימי לכיוון היבשה מהנקודה המזרחית ביותר צפוי להיתחם בעת או לאחר ששני הצדדים יקבעו את הגבול היבשתי. עד שהגבול באזור זה ייקבע, שני הצדדים מסכימים שהסטטוס-קוו בסמוך לחוף, כולל לאורכו וכפי שמוגדר על ידי קו המצופים הנוכחי, ייוותר זהה, למרות העמדות המשפטיות השונות של שני הצדדים באזור זה, שגבולו נותר לא קבוע.
הממשלה אישרה לא להצביע בכנסת על הסדר הגבול הימי עם לבנון; ראש המוסד: "ההסכם לא טוב לחיזבאללה"
(צילום: איתי בית און, לע"מ)

ג. כל צד ישלח באותה העת הודעה המכילה את רשימת נקודות הציון הגאוגרפיות לתחימת הגבול הימי שתואר בסעיף א' של חלק זה ("הודעות לאו"ם"), בצורה המצורפת עבור כל אחד מהצדדים (נספח א' ונספח ב') למזכיר הכללי של האומות המאוחדות. הצדדים יודיעו לארה"ב כאשר הם ישלחו את ההודעות שלהם לאו"ם.
ד. נקודות הציון שיתוארו בהודעות של הצדדים לאו"ם שמצוינות בחלק 1 (סעיף ג') יבואו במקום (1) נקודות הציון ששלחה ישראל לאומות המאוחדות ב-12 ביולי 2011 בנוגע לנקודות 34, 35 ו-1, וכן (2) במקום פניית לבנון לאומות המאוחדות ב-19 באוקטובר 2011 בנוגע לנקודות 20, 21, 22 ו-23. אף אחד מהצדדים לא יגיש לאומות המאוחדות מפות או נקודות ציון שלא תואמות את הסכם זה, אלא אם כן הצדדים הסכימו על תוכנה של הגשה כזו.
ה. שני הצדדים מסכימים כי הסכם זה, כולל המתואר בחלק 1 (סעיף ב') מכונן פתרון קבוע והוגן לסכסוך הימי ביניהן.
חלק 2
א. שני הצדדים מבינים שקיימת לפחות באופן חלקי אפשרות להפקת פַּחְמֵימָן (hydrocarbon) ברמה שאינה ידועה בעת זו באזור שהצדדים מזהים כבלוק 9 של לבנון, ולכל הפחות חלקית באזור שהצדדים מזהים כבלוק 72 של ישראל, שייקרא מעתה "הפרוספקט" (The Prospect).
הקבינט המדיני בטחוני מתכנס לדיון על הסכם אסדת הגז
(צילום: איתי בית און, לע"מ)

דנון מהליכוד על הסכם הגז: דינו להתבטל, נמצא את הדרכים
(צילום: ניצן דרור, נויל האריס)

ב. חקירת וניצול של הפרוספקט תבוצע בהתאם לפרקטיקות חיוביות של תעשיית הנפט בנוגע לשימור גז עבור חילוץ יעיל ומקסימלי, בטיחות ביצועית והגנת הסביבה, ותוך היענות לחוקים ולרגולציה באזור.
ג. שני הצדדים מסכימים שהגורם החוקי הרלוונטי שיחזיק בזכויות הלבנוניות לחקירת וניצול משאבי פַּחְמֵימָן בבלוק 9 של לבנון יורכב מתאגיד בינלאומי מכובד אחד או כמה מהם, שאינם נמצאים תחת סנקציות בינלאומיות, שלא יעכבו את הסיוע המתמשך של ארה"ב, ושאינם תאגידים ישראלים או לבנונים. קריטריונים אלו יחולו גם בעת בחירת ממשיכים או חלופות.
חלק 3
א. אם יש זיהוי של מצבור או מרבצי משאבים טבעיים, בכלל זה פחמימן נוזלי, גז טבעי, או מינרלים אחרים שחוצים את קו הגבול הימי, מלבד בשטח החיפוש, ואם צד אחד, על ידי ניצול המצבור או המרבץ, ייסוג, ירוקן, או יגרום לירידת היקף המצבור או המרבץ שנמצא בשטחו של הצד השני לקו הגבול הימי, אז - לפני ניצול המצבור או המרבץ, הצדדים מתכוונים לבקש מארה"ב לתווך בין הצדדים (בכלל זה כל מפעיל בעל זכויות מקומיות רלוונטיות לחקר וניצול משאבים), בשאיפה להגיע להסכמה על הקצאת הזכויות והדרך שבה המצבור או המרבץ ייחקר וינוצל בצורה היעילה ביותר.
נתניהו ללפיד: "מי שנכנע כך לחיזבאללה לא יכול להיות ראש ממשלה"
(מתוך פייסבוק)

ב. כל צד יחלוק מידע לגבי כל משאב שחוצה את קו הגבול הימי, שידוע לגביו כעת או יתגלה מאוחר יותר, עם ארה"ב, בכלל זה מצופה גם מכל המפעילים הרלוונטיים שפועלים משני צידי קו הגבול הימי, לחלוק מידע שכזה עם ארה"ב. הצדדים מבינים שארה"ב מתכוונת לחלוק את המידע הזה עם הצדדים בתוך זמן סביר אחרי קבלתו.
ג. אף אחד מהצדדים אינו מתכוון לתבוע בעלות על כל מצבור או מרבץ אחר של משאבים טבעיים, בכלל זה פחמימן נוזלי, גז טבעי או מינרלים אחרים, שממוקמים בכללותם בשטחו של הצד השני לקו הגבול הימי.
ד. הצדדים מבינים כי ממשלת ארה"ב מתכוונת לבצע את מיטב מאמציה ומשאביה על מנת לסייע ללבנון בפעילויות הנפט המידיות, המהירות והממושכות שלה.
חלק 4
א. הצדדים מתכוונים לפתור כל מחלוקת שנוגעת לפרשנות ויישום של הסכם זה על ידי שיח בתיווך ארה"ב. הצדדים מבינים שארה"ב מתכוונת להפעיל את מיטב מאמציה בעבודה עם הצדדים בכדי לסייע ביצירה ושימור של אווירה חיובית וקונסטרוקטיבית לניהול הדיונים על מנת לפתור בהצלחה מחלוקות במהירות האפשרית.
ב. הסכם זה ייכנס לתוקף בתאריך בו ממשלת ארה"ב תשלח התראה, המבוססת על הכתוב בנספח D של הסכם זה, בה היא מאשרת שאכן כל צד הסכים לתנאים הנ"ל.
אם האמור לעיל מקובל על הממשלות של ישראל ולבנון כהסכם הסופי בין הצדדים, ממשלת ארה"ב מזמינה את הממשלות של להנכיח את ההסכם על פי התנאים הנ"ל בתגובה כתובה פורמלית כבמובא בנספח C המצורף בהסכם זה.